Tarina

Mitä me teemme?

Guardian of the Baltic Sea on Kehrä Interiorin suunnittelema hyväntekeväisyyskorusarja. Kaikki korusarjan korut valmistetaan Suomessa käsityönä käyttäen laadukkaita ja eettisesti tuotettuja materiaaleja.  Jokaisen korun hinnasta lahjoitetaan 20-40 euroa lyhentämättömänä Itämeren suojeluun BSAG:lle eli Baltic Sea Action Groupille. Syyskuussa 2013 ensimmäinen sitoumuksen mukainen tavoite – kerätä 100 000 euroa Itämeren suojeluun – täyttyi ja varat lahjoitettiin BSAG:lle.

Jokainen koru on pieni teko hyvän asian puolesta ja yksi lenkki pitkässä ketjussa, jolla on jo suurempi merkitys Itämeren tulevaisuudelle.  Annetaan hyvän kiertää, sillä kaunis meremme saaristoineen kuuluu myös tuleville sukupolville.

Baltic Sea - Commitment Maker

Mitä BSAG tekee?

BSAG eli Baltic Sea Action Group on vuonna 2008 perustettu säätiö, jonka pyrkimyksenä on tuoda yhteen yritykset, poliittinen päätäntävalta, viranomaiset sekä muut tärkeät toimijat. Säätiön tarkoitus on nopeuttaa Itämeri-työtä tuomalla erilaiset toimijat tekemään Itämeren hyväksi sitä, mitä parhaiten osaavat. Itämeri on tällä hetkellä erittäin huonossa kunnossa ja yksi sen pahimmista uhista on rehevöityminen.

Rehevöityminen johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta, joka on seuraamusta Itämereen päästettävistä puhdistamattomista likavesistä. Suuri osa kuormituksesta tulee Itämeren valuma-alueilla harjoitettavan maatalouden ravinnekuormista, mutta myös laivaliikenne sekä ilmastonmuutos vaikuttavat Itämeren tilaan negatiivisesti. Koko Itämeren ekosysteemi on notkahtanut ja huolestuttavin tilanne on Itämeren syvänteissä.

Huonoimman arvion mukaan yli kolmannes Itämeren pohjasta on kuollut. Jos painaa päänsä pinnan alle, on näkymä lähes lohduton. Totuus on se, että jos maisema olisi yhtä huonossa kunnossa meren pinnan yläpuolella, olisi asialle todella tehty jotain jo ajat sitten.

Rehevöitymisen ohella yksi Itämeren suurimmista uhista on meriliikenne ja merikuljetusten turvallisuus. Itämeri on yksi maailman eniten liikennöidyistä merialueista ja suurempi liikennemäärä tarkoittaa korkeampaa onnettomuusriskiä. Kolmas Itämeren monimuotoisuuttaa uhkaava tekijä on vaaralliset aineet. BSAG pyrkiikin jatkuvasti estämään vaarallisten aineiden joutumista Itämereen esimerkiksi myrkyllisten aineiden kaatopaikoilta.

BSAG:n yhtenä tärkeimmistä toimintatavoista on saada jokainen toimija osallistumaan Itämeren suojelutyöhön omalla osaamisellaan.

Kehrän koruprojekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka valtavasti yksittäinen pienyritys pystyy omalla ammattitaidollaan tekemään. Vuonna 2011 aloitettu Guardian of the Baltic Sea -koruprojekti auttaa Itämerta välillisesti BSAG:n kautta. Jokaisesta myydystä korusta lahjoitetaan osa myyntihinnasta Itämerityöhön, jonka lisäksi korut tuovat Itämerelle sen ansaitsemaa huomioita. Projektin alussa keräystavoitteeksi asetettiin 100 000 euroa ja se saavutettiin jo vuonna 2013. Yhteistyö ei suinkaan loppunut tavoitteeseen päästyä, vaan se jatkuu hedelmällisenä edelleen. Korusarja on esimerkiksi saanut monta uutta mallia ja Kehrä sitoutui toiseen Itämeri-sitoumukseensa nimeltä: ”Guardian of the Baltic Sea 2” heti vuoden 2014 alussa. Yhteistyötä ajaa eteenpäin Kehrän ja BSAG yhteinen tavoite, joka on jättää jälkipolville puhdas ja eläväinen Itämeri.